กิจกรรมอื่นๆ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia และ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ : 2556-06-11

DSC 0114 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia จัดพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read more...

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ U.S. Linkages Strategies in the Negotiation of Free Trade Agreements ” : 2556-05-15

Untitled-1-3 zps023a0e5dกำหนดการบรรยายพิเศษ

เรื่อง " U.S. Linkages Strategies in the Negotiation of Free Trade Agreements "

Read more...

รายงานประจำปี : 2556-02-21

lg zpse8ced288รายงานประจำปี 2555

Read more...

การบรรยายพิเศษเรื่อง Bottoms Up: Using the Trans-Pacific Partnership to Link FTAs in the Asia Pacific : 2555-09-20

VinodAggarwalBioPic-1-1Vinod (Vinnie) Aggarwal is Professor at the University of California at Berkeley, with appointments in the Travers Department of Political Science and the Haas School of Business.

Read more...

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ "ร่างประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการกำกับพฤติกรรมที่มีลักษณะต่อต้านการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม พ.ศ..." : 2552-06-12

pic thumbnailศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง ร่างประกาศ กทช. เรื่อง มา่ตรการกำกับพฤติกรรมที่มีลักษณะต่อต้านการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม

Read more...

เว็บไซต์ apecthai.org ไปไกลถึงภาคใต้ : 2551-04-25

ดาวนโหลด 1ในการอบรมครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ทำให้่เราได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับคุณครูจากพื้นที่สีแดง

Read more...

ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย รับมอบโล่เกียรติยศจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ : 2550-10-11

ดาวนโหลด 1ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย รับมอบโล่เกียรติยศจากพลตรีประสาท สุขเกษตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Read more...

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : 2550-03-30

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับสถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ

Read more...

JoomSpirit