อบรมครู

โครงการอบรมครู เรื่อง "เศรษฐกิจระหว่างประเทศ" ครั้งที่ 2/2548 จังหวัดตรัง : 2548-08-25

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดจัดอบรมครู เรื่อง “เศรษฐกิจระหว่างประเทศ”

Read more...

โครงการอบรมครู เรื่อง "เศรษฐกิจระหว่างประเทศ" ครั้งที่ 1/2547 จังหวัดขอนแก่น : 2547-07-01

ดาวนโหลด 1ศูนย์ศึกษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมครู เรื่อง “เศรษฐกิจระหว่างประเทศ” ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2547 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

Read more...

JoomSpirit