การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา”โครงการศึกษาผลกระทบของกิจการกระจายเสียและกิจการโทรทัศน์ ต่อสังคมและเศรษฐกิจไทย”

 

การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา”โครงการศึกษาผลกระทบของกิจการกระจายเสียและกิจการโทรทัศน์ ต่อสังคมและเศรษฐกิจไทย”
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี รองหัวหน้าโครงการ และผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัยหัวหน้าโครงการ เป็นผู้บรรยาย
จัดโดย สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 16 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

JoomSpirit