การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Currency Turbulence and Banking Crises"

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Currency Turbulence and Banking Crises" บรรยายโดย Professor Robert Z. Aliber : Professor Emeritus of International Economics and Finance, University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร อาคารโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ท่าพระจันทร์

 

2apbanner2-02

 

 

batch DSC 0011 batch DSC 0121 batch DSC 0139
batch DSC 0142 batch DSC 0171 batch DSC 0175

JoomSpirit