การสัมมนาสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชุมระดมสมองจัดทำแผนปฏิบัติการ

การเปิดโครงการ Master of Arts In Asia Pacific Studies

ห้องลีลาวดี ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 11-13 พฤศจิกายนพ.ศ.2557


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557          คณะผู้เข้าร่วมประชุมออกเดินทางจาก กทม. ในช่วงเช้าและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวกรรณิการ์ หัวหิน จากนั้นช่วงบ่ายเป็นกระประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อม และร่วมรับประธานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรมสายลม หัวหิน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557          ช่วงเช้าเป็นการประชุมระดมสมองการเปิดโครงการ Master of Arts In Asia Pacific Studies  ในหัวข้อการกำหนด Time line Countdown อาทิ วันรับเปิดรับสมัคร วันประชาสัมพันธ์ โครงการ กำหนดการเดินทางRoadshow และวันเปิดภาคเรียน เป็นต้น และในช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมในส่วน การบริหารด้านการเงิน กิจกรรมนักศึกษา การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เป็นต้น จากนั้นร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารลุงบังหัวปลาหม้อไฟ หัวหิน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557          ประชุมนำเสนอส่วนที่ได้ปรับปรุงแก้ไขและ Finalize กิจกรรมต่างๆ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารผัดไทท่ายาง ก่อนเดินทางกลับ กทม.

 

 

batch DSC 0019 batch DSC 0018 batch DSC 0025
batch DSC 0028 batch DSC 0015 batch DSC 0026
batch DSC 0009
JoomSpirit