สัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง "Impact of Economic Integration to CLMV Countries in FY 2008" : 2552-02-05

ศูนย์ศึกษาความร้่วมมือระหว่างประเทศ มธ. ร่วมกับ ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) และ IDE-JETRO จัดงานสัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง "Impact of Economic Integration to CLMV Countries in FY 2008" ให้กับผู้แทนจากประเทศ CLMV หรือ กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Laos PDR) พม่า (Myanmar) และเวียตนาม (Vietnam) ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2552 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 50 คน

การจัดสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญของ ERIA ที่กรุงกัวลา ลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้่ความรู้ทั้งทางทฤษฎี ปฏิบัติ เกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนา ในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาเป็นวิทยากรดังนี้

  1. Prof.Ippei Yamazawa อดีตอธิการบดี International University of Japan
  2. Dr. Fukunari Kimura ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Chief Economist ของ ERIA
  3. Dr. Kiyoto Ido ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Executive Director ของ Bank of Japan
  4. Prof. Hal Hill จาก The Australian National University
  5. Prof. Akio Hosono จาก National Graduate Institute for Policy Study

 

JoomSpirit