การจัดสัมมนาระหว่างประเทศ

สัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง "Impact of Economic Integration to CLMV Countries in FY 2008" : 2552-02-05

pic thumbnailศูนย์ศึกษาความร้่วมมือระหว่างประเทศ มธ. ร่วมกับ ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) และ IDE-JETRO จัดงานสัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง "Impact of Economic Integration to CLMV Countries in FY 2008

Read more...

International Conference Tentative Program “Celebrating 60th Anniversary of Australia – Thailand Relations” : 2555-08-10

thaiaus-60-relationInternational Conference Tentative Program

"Celebrating 60th Anniversary of Australia - Thailand Relations"

Read more...

JoomSpirit