กสท.คลอด 3 ร่างประกาศตีกรอบผู้ประมูลทีวีดิจิทัล (12 - 18 พ.ย. 56)

 กสท.คลอด 3ร่างประกาศตีกรอบผู้ประมูลทีวีดิจิทัล (12 - 18 พ.ย. 56)

 

E010E2A0E170 zps2af05733 

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2556 ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหางชาติ(กสทช.)พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์(กสท.) เปิดว่า ที่ประชุมกสท.เห็นชอบหลักการ 3 ร่างประกาศที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการทีวีดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบการจำนวน 29 ราย 41 ซอง ที่ยื่นขอเข้าร่วมประมูลทีวีดิจิทัล ได้เห็นภาพรวมของร่างประกาศโดยกสท.จะให้เปิดประชุมกลุ่มย่อย(โฟกัส กรุ๊ป) ภายใน 2 สัปดาห์นี้ ก่อนเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจ

สำหรับร่างที่จะไปโฟกัส กรุ๊ป มีจำนวน 3 ร่างประกอบด้วย 

  1. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่ เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิด ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. ... หรือร่างที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดขอบเขตตลาด กำหนดนิยาม ลักษณะตลาดเนื่องจากบริบท อาทิ ทีวีมีทั้งแบบไม่ใช่คลื่นความถี่ และใช้คลื่นความถี่ หรือโครงข่ายสำหรับกิจการดาวเทียม - เคเบิลทีวี กิจการทีวีดิจิทัล โดยต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการผูกขาด 
  2. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่ เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิด ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. ... อาทิ การแบ่งแยกบัญชี
  3. เรื่องการกำหนดลักษณะและมาตรการป้องกันการกระทำอันเป็นการผูกขาดโดยการควบ รวมกิจการ การครองสิทธิข้ามสื่อ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... เพื่อไม่ให้เกิดการควบรวมกิจการ โดยกำหนดผู้ใดที่มีส่วนแบ่งการตลาดเกิน 25 % โดยวัดจากผู้รับชม ถือว่าเป็นผู้ที่อำนาจทางการตลาด เป็นต้น


"ร่างประกาศฉบับแรกนั้นจะเป็นเหมือนเสาเข็มหลัก ก่อนที่จะออกอีก 2 ร่าง ส่วนกรณีที่ให้มีการกำหนดสื่อสิ่งพิมพ์นั้น มองว่ากสท.ไม่มีอำนาจเพียงพอที่จะไปกำหนดในการแบ่งสัดส่วน ซึ่งหากกำหนดหนังสือพิมพ์ ต้องกำหนดสื่อนิตยสารและอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน ส่วนตัวมองว่าไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องกัน "พ.อ.ดร.นที กล่าว

ขอขอบคุณ ข่าวจาก-http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=194108

 

JoomSpirit