กสทช. ยืนยัน คนไทยได้ใช้ 3จี คลื่น 2.1GHz (19 - 25 มี.ค. 56)

 กสทช. ยืนยัน คนไทยได้ใช้ 3จี คลื่น 2.1GHz (19 - 25 มี.ค. 56)

3g zpsa529548e

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2556 นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กว่าวว่า ยืนยันในช่วงกลางเดือนเม.ย.2556 คนไทยได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) แน่นอน หลังจากสอบถามไปยังผู้ประกอบการถึงความคืบหน้า ประกอบกับข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2.1GHz ได้ขอนำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคม เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทสถานีฐานแล้วรวม 41,628 เครื่อง ขออนุญาตตั้งสถานีเพิ่มจำนวน 1,208 สถานี

รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า สำหรับอัตราค่าบริการ 3จี บนคลื่น 2.1 GHz กสทช. ยืนยันว่าจะถูกกว่าอัตราค่าบริการปัจจุบัน 15% แน่นอน ในกรณีผู้บริโภคที่ใช้ซิม 3จี บนคลื่น 2.1 GHz (3จี ใหม่) กับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับระบบ 3จี ใหม่ สำหรับผู้บริโภคใช้ซิม 3จี ใหม่ แต่นำไปใส่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นเก่าที่ไม่สามารถรองรับระบบ 3จี ใหม่ได้การใช้งานก็จะยังวิ่งอยู่บนโครงข่าย 2จี เดิม เปรียบเสมือนผู้บริโภคกำลังใช้โทรศัพท์ระบบ 2จี เดิมอยู่ อัตราค่าบริการในกรณีนี้ก็จะไม่ลดลง 15% ตามที่ กสทช. ได้ประกาศไว้ ดังนั้น สำนักงาน กสทช.จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตรวจสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านก่อน ว่ารองรับระบบ 3จี ใหม่ได้หรือไม่

สำหรับผู้บริโภคที่ใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2จี เดิม สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือถึงผู้ประกอบการให้ตรวจสอบและดูแลคุณภาพการให้บริการที่ดี และหากผู้ใช้บริการพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ อาทิ สายหลุด โทรติดยาก ความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง ฯลฯ สามารถร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. ผ่านช่องทาง คอลเซ็นเตอร์ 1200 หรือ SMS 1200 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือร้องเรียนผ่านทางโทรสาร 0-2271-3516 และที่อีเมล์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">ไทยรัฐออนไลน์

http://www.thairath.co.th/content/tech/331950

JoomSpirit