กสทช.ยัน มี.ค.-เม.ย.56 คนไทยได้ใช้ 3จี (21 - 27 ส.ค. 55)

 กสทช.ยัน มี.ค.-เม.ย.56 คนไทยได้ใช้ 3จี (21 - 27 ส.ค. 55)

3G 

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวในงานสัมมนาเรื่อง "อนาคต 3จี ไทยจะไปได้อย่างไร" จัดโดยคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ร่วมกับ กสทช. ว่า ขณะนี้ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT)  ย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ พ.ศ. ...  และร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT) ย่านความถี่วิทยุ 1920-1980/2110-2170 และ 2010-2025 เมกะเฮิรตซ์ เรียบร้อยแล้ว และจะนำเข้าที่ประชุม กทค. ในวันที่ 22 ส.ค.นี้ ซึ่งคาดว่าจะนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้สิ้นเดือน ส.ค. และจัดประมูลใบอนุญาต 3จี ในกลางเดือน ต.ค.นี้ จากนั้นเดือน มี.ค.-เม.ย. 56 จะเริ่มเปิดใช้งาน 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ตามหัวเมืองใหญ่

ส่วนประเด็นเรื่องการปรับเพดานการถือครองคลื่นความถี่ (Spectrum Cap) จาก 20 เมกะเฮิรตซ์ เหลือ 15 เมกะเฮิรตซ์ ตามความเห็นจากการประชาพิจารณ์ เช่นเดียวกับข้อเสนอเรื่องราคาเริ่มต้นประมูลใบละ 4,500 ล้านบาท ที่จะมีการพิจารณาว่าจะเพิ่มเป็น 6,000 ล้านบาทหรือไม่ พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า จะมีการพิจารณาก่อนนำเข้าบอร์ด กทค. วันที่ 22 ส.ค.นี้

ขณะที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประสานเสียงพร้อมร่วม ประมูลใบอนุญาต 3จี นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนไทยประมาณ  30% ที่ไม่มีโทรศัพท์ใช้ โดยในอนาคตเลขหมายโทรศัพท์จะเข้าไปอยู่ในโทรทัศน์ และตู้เย็น ดังนั้นอนาคตเลขหมายโทรศัพท์จะไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้งาน เพราะหนึ่งคนมีหลายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งการเดินไปถึงวันนั้นเรื่องของโครงข่ายต้องพร้อม และการประมูลใบอนุญาต 3จี ของ กสทช. เอไอเอสก็พร้อมที่จะร่วมประมูล ขณะที่เรื่องราคาเริ่มต้นการประมูลถ้าราคาถูกก็ดีเพราะจะทำให้ต้นทุนไม่สูง ทำให้ประชาชนได้ใช้ 3จี ในราคาที่ถูก เพราะราคาที่ประมูลได้จะสะท้อนต้นทุนการให้บริการด้วย

ด้าน ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ปีนี้รายได้ของประเทศอยู่ที่ 2 ล้านล้านบาท ส่วนการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ที่ 5.7% หรือเท่ากับศูนย์เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว ขณะนี้เศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัวทำให้มองได้ว่าประเทศไทยก็เข้าสู่การชะลอตัว ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงสร้างด้านโทรคมนาคม ดังนั้นเรื่องของการทำโครงข่ายสื่อสารให้แข็งแกร่งเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยดีแทคก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการประมูล 3จี ของ กสทช

ข่าวจาก - http://www.dailynews.co.th/technology/149245

JoomSpirit