เตือนอีกครั้ง ค่ายมือถือเมินคำสั่ง กสทช. ปรับวันละ2หมื่น (7 - 13 ก.พ.55)

กสทช.เตือนค่ายมือถือไม่เก็บข้อมูลผู้ใช้บริการมือถือแบบพรี เพด อาจถูกปรับวันละ 2 หมื่นบาท ให้เวลา 30 วัน

หลังส่งหนังสือแจ้งเตือนไปเมื่อวันที่ 26 ม.ค.55

tech4 

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. วันนี้มีวาระการประชุมเรื่อง การลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บเงินล่วงหน้า โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน หรือ พรีเพด เนื่องจากประกาศของ กทช.เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรร และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ.2551 ข้อ 38 กำหนดให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ พรีเพด จัดเก็บข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ แต่ขณะนี้ผู้ให้บริการยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศ ดังนั้น สำนักงาน กสทช.จึงทำหนังสือเตือนไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อ วันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน 30 วัน 

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า หากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง กสทช.จะต้องพิจารณากำหนดค่าปรับทางปกครอง ตามมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ต่อไป ในอัตราไม่น้อยกว่า 2 หมื่นบาท/วัน โดยล่าสุด สำนักงาน กสทช. ตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการมือถือระบบเติมเงินแล้วเมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ผ่านมา แต่เบื้องต้นต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือในแนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น ไปได้ รวมทั้ง เชิญฝ่ายความมั่นคงเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากปัจจุบันมีการนำมือถือระบบเติมเงินไปใช้ติดต่อเพื่อส่งยาเสพติด ด้วย

ด้าน นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งหนังสือมายัง กสทช.ว่าไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ ดังนั้น กทค.จึงมีความเห็นให้สำนักงาน กสทช.ทำหนังสือแจ้งเตือนเพื่อเป็นการบังคับใช้ตามประกาศต่อไป

อย่างไรก็ตาม ความเห็นของส่วนงานเลขานุการ สำนักงาน กสทช. ระบุว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ จึงควรดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ และวิธีในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดเก็บ เอกสาร เพื่อลดภาระผู้ให้บริการ

สำหรับจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือใน ประเทศไทย สำนักงาน กทช.จัดทำข้อมูลดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยโดย สรุป ในปี 2553 จากข้อมูลพบว่า มีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวนกว่า 70 ล้านเลขหมาย ในจำนวนกว่า 70 ล้านเลขหมาย เป็นบริการรายเดือน หรือ โพสต์เพด 7.22 ล้านเลขหมาย คิดเป็น 10.22% และพรีเพด 63.4 ล้านเลขหมาย คิดเป็น 89.78%.

ไทยรัฐออนไลน์

JoomSpirit