"กราส" เทคโนโลยีแยกเนื้อยาง

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

กราส กระบวนการแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรม ผลิตน้ำยางพารา

กราส

เป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นเพื่อแยกเนื้อยางคุณภาพดีและสารอนินทรีย์ที่มีองค์ประกอบของธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชออกมาจากกากตะกอนของเสีย (ขี้แป้ง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึ่งช่วยลดภาระการจัดการของเสียในโรงงาน ลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน

กราสเป็นกระบวนการที่ใช้แยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากขี้แป้ง โดยเป็นกระบวนการที่ทำได้ง่าย สามารถนำไปใช้กับทุกกากตะกอนของเสียโรงงานผลิตน้ำยางพารา ไม่ว่าจะเป็นกากตะกอนของเสียจากก้นบ่อน้ำยางสดหรือจากเครื่องปั่นแยก ซึ่งกระบวนการนี้ทำให้ได้เนื้อยางคุณภาพดีและสารอนินทรีย์ที่มีองค์ประกอบที่เป็นธาตุอาหารสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และแคลเซียม

เทคโนโลยีกระบวนการ GRASS3 นับเป็นหนึ่งในนวัตกรรมใหม่ของโลก ที่สามารถก่อให้เกิดอีกหนึ่งธุรกิจภายในสายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางพารา โดยการนำเอาของเสียอย่างขี้แป้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำยางข้นกลับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า ดังนั้น ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมายจึงเป็นผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆรวมทั้ง ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำยางข้นหรือการผลิตยางแท่งและยางเครปเอง ก็สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจได้เช่นกัน

JoomSpirit