นักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียพบวิธีรักษาเอดส์ (22 -28 ม.ค. 56)

aids2013-01-22

นักวิทยาศาสตร์แดนจิงโจ้เผยค้นพบวิธีรักษาเชื้อเอดส์ พัฒนาไวรัสเอชไอวีให้ทำลายเซลล์ของตนเองในร่างกายมนุษย์

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 17 มกราคม 2556

นักวิทยาศาสตร์จากสถานบันวิจัยด้านการแพทย์ควีนส์แลนด์ เดวิด ฮาร์ริช เปิดเผยว่า เขาสามารถดัดแปลงโปรตีนในเชื้อเอชไอวีให้มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อโรคได้ โดยโปรตีนดังกล่าว ซึ่งปกติแล้วมีหน้าที่ในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส จะถูกเชื่อมโยงกับเซลล์ภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นเป้าหมายของเชื้อเอชไอวี (โรคภูมิคุ้มกันของมนุษย์บกพร่อง) ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวจะส่งผลให้การแพร่พันธุ์ของไวรัสช้าลงหลังจากคนไข้ติดเชื้อ

อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังจำเป็นต้องพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการยับยั้งโรคเอดส์กับสัตว์ในห้องทดลอง ก่อนกระบวนการดังกล่าวจะถูกนำไปใช้กับมนุษย์ แม้ว่าการทำวิจัยกับเชื้อโรคในจานทดลองจะประสบความสำเร็จก็ตาม
ฮาร์ริช ระบุว่า "ผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อน การดัดแปลงโปรตีนได้ผลเป็นที่น่าพอใจทุกครั้ง"

ทีมงานของฮาร์ริช ซึ่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ‘ฮิวแมน ยีนส์ เทอราปี' เปิดเผยว่า โปรตีน ซึ่งได้รับการดัดแปลงแล้วสามารถควบคุมการจำลองตนเองของเชื้อ‘นูลล์เบสิก (Nullbasic)' ได้ราว 8 -10 ครั้งในบางเซลล์ โดยไวรัสนูลล์เบสิกมีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโรค นอกจากนี้ทีมงานยังระบุอีกว่า "ถ้างานวิจัยยังคงประสบความสำเร็จต่อไปเรื่อยๆ เนื่องจากเรายังมีอุปสรรคในการทดลองอีกมากที่ต้องได้รับการแก้ไข เราอาจจะสามารถพัฒนาวิธีการรักษาโรคเอดส์ได้ในอนาคต"

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยวัคซีนสำหรับเอชไอวีของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด แฟรงค์ เวจแมนน์ กล่าวว่า "ยา ซึ่งในอนาคตอาจได้รับการพัฒนามาจากเชื้อนูลล์เบสิก ยังห่างไกลความจริง" พร้อมระบุว่า "การพัฒนายาดังกล่าวเป็นเรื่องท้าทาย โดยนักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดของยีนของผู้ที่จะรับการรักษาด้วย"
เวจแมนน์ อธิบายว่า

"เซลล์ภูมิคุ้มกันในเลือดคือแหล่งสำคัญในการติดเชื้อเอชไอวี โดยถ้าคุณต้องการรักษาโรคเอดส์ด้วยโปรตีนชนิดใหม่นี้ คุณจำเป็นต้องดัดแปลงให้เซลล์ภูมิคุ้มกันทุกเซลล์สร้างโปรตีนดังกล่าว" ส่งผลให้ต้องใช้กระบวนการบำบัดยีนในการรักษาโรคเอดส์ด้วย ทั้งนี้การบำบัดยีนคือทางเลือก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอันตราย

JoomSpirit