สิงคโปร์ สุดยอดเมืองนวัตกรรม (1) (13 - 19 ส.ค. 56)

E22013-08-13

To make Singapore a great city to live work and play in - เพื่อสร้างสิงคโปร์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าทำงานและน่ารื่นรมย์

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 11 สิงหาคม 2556 

To make Singapore a great city to live work and play in - เพื่อสร้างสิงคโปร์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าทำงานและน่ารื่นรมย์
To make Singapore a great city to live work and play in - เพื่อสร้างสิงคโปร์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าทำงานและน่ารื่นรมย์ นี่คือสโลแกนล่าสุดของสิงคโปร์ และในเดือน ส.ค.นี้ชาวสิงคโปร์เตรียมฉลองครบรอบ 48 ปีที่ได้ประกาศเอกราชจากมาเลเซีย
ใครที่มีโอกาสได้ไปสิงคโปร์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ก็คงเห็นตรงกันว่า ไปทุกครั้งสิงคโปร์มี การเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง มี skyline ใหม่ๆ ทุกครั้ง มีการสร้างอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้น เมื่อต้นปีนี้ก็ถูกจัดเป็นเมืองนวัตกรรมอันดับ 1 ในเอเชียแปซิฟิก โดย Solidiance จากการประเมินใน 6 ด้าน คือ

  1. ขีดความสามารถและพรสวรรค์ของคน (Human Talent) คนสิงคโปร์ทุก คนเข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพได้เท่าเทียมกัน หลักสูตรการเรียนการสอนเปิดกว้างรับวิทยการสมัยใหม่จากนอกประเทศอย่างต่อ เนื่อง คนรุ่นใหม่จึงมีความเป็นนานาชาติสูง และไม่น่าแปลกใจอะไรว่า เมื่อมีการจัดลำดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ สิงคโปร์จะนำมาเป็นลำดับต้นๆ เสมอ
  2. กระบวนการสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Creation) ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง จากสถาบันการศึกษาขั้นสูง และบริษัทเอกชนทั้งในและนอกประเทศ
  3. เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม หลายคนอาจไม่เชื่อว่า 2 ใน 3 ของพื้นที่เกาะถูกจัดสรรให้เป็นที่พักน้ำและกักเก็บน้ำ ทั้งประเทศมีอ่างเก็บน้ำทั้งหมดรวมถึง 17 แห่ง ซึ่งรวมถึงมารีน่าเบซิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ใจกลางเมืองด้วยเช่นเดียวกัน ขณะที่จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น แต่พื้นที่เท่าเดิม สิงคโปร์มี พื้นที่มหาศาลที่มาจากการถมทะเล หรือที่เรียกว่า Land Reclamation แหล่งท่องเที่ยวของคนไทยอย่างเช่น Marina Bay ก็มาจากการถมทะเลเช่นเดียวกัน
  4. สภาพสังคม ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของคนหลากหลายเชื้อชาติ สิงคโปร์ให้ ความสำคัญกับ livability หรือความน่าอยู่ และพยายามสร้างเมืองให้เกิดความสมดุลของการใช้ชีวิต คือดึงดูดคนมีคุณภาพให้มาทำงาน สร้างครอบครัว และอยู่อย่างมีความสุขได้
  5. การบริหารจัดการของรัฐ ข้อนี้สิงคโปร์มี ความโดดเด่นด้านกฎระเบียบที่ชัดเจนและโปร่งใส และบทบาทของภาครัฐในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ และการสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
  6. การบูรณาการกับประชาคมโลก (Global Integration) ซึ่งเป็นด้านที่โดดเด่นมากที่สุด โดยมีปัจจัยในการประเมินคือ ขีดความสามารถในการแข่งขัน การย้ายถิ่นฐานเข้าและออกของคนต่างชาติ และที่สำคัญ การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมเพียง 48 ปีหรือเพียงไม่ถึงหนึ่งช่วงชีวิตคน สิงคโปร์เปลี่ยนแปลงเมืองอย่างก้าวกระโดด คราวหน้าจะมาเล่าต่อเรื่องนวัตกรรมเมืองของสิงคโปร์ที่โดดเด่น เผื่อจะเป็นต้นแบบสร้างความน่าอยู่ให้กับบ้านเราได้

 

** ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์

Operations Management Department
Thammasat Business School
Facebook / Twitter: karndee
www.karndee.com

JoomSpirit