จีนช่วยเหลือต่างชาติกว่าหมื่นล้านดอลล์

 
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
 
รัฐบาลจีนประกาศว่า ในช่วง 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาจีนได้จัดหาความช่วยเหลือให้กับต่างประเทศจำนวน 121 ประเทศ รวมถึง 12 ประเทศในยุโรป 51 ประเทศในแอฟริกา และ 30 ประเทศในเอเชีย คิดเป็นมูลค่าราว 14,400 ล้านดอลลาร์ ในรูปแบบของการให้เงินช่วยเหลือ เงินกู้แบบไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และให้กู้ตามคำร้องขอ
เงินช่วยเหลือดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน 0.06% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีของจีนในช่วงเวลาดังกล่าว ที่มีมูลค่าโดยรวมประมาณ 22.43 ล้านล้านดอลลาร์ เทียบกับข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ ที่ระบุว่า ในปี 2555 เพียงปีเดียว สหรัฐจัดหาความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอื่นๆ รวม 31,200 ล้านดอลลาร์
JoomSpirit