อีก10 ปีคนฮิตบริโภคเนื้อสัตว์ปีกแทนสุกร

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2557

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอและองค์การเพื่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือโออีซีดี ออกรายงานแนวโน้มเกษตรกรรม 2557-2566 ระบุว่า ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารทั่วโลก จะขยายตัวในอัตราต่ำกว่าในทศวรรษที่แล้ว โดยธัญพืช จะยังเป็นอาหารหลักของมุนษย์ แต่เนื่องจากรายได้และการขยายตัวของเขตเมืองเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนนิสัยการกินที่เปลี่ยนไป จะมีส่วนทำให้การบริโภคอาหารเน้นโปรตีน ไขมัน และน้ำตาล ในหลายส่วนของโลก

รายงานระบุว่า ภายในปี 2566 ราคาธัญพืชจะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาน้ำตาล ผลิตภัณฑ์จากนมและปลา จะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งคาดการณ์ว่า ราคาเนื้อวัวจะพุ่งทำสถิติใหม่ และสัตว์ปีกจะเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ยอดนิยมของโลก แทนที่เนื้อสุกร

เอฟเอโอและโออีซีดี ระบุว่า ผลิตผลทางการเกษตรในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ในเอเชียและละตินอเมริกา จะมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 75% ในระยะสิบปีข้างหน้า และอินเดียกำลังจะแซงสหภาพยุโรป เป็นผู้ผลิตนมรายใหญ่สุดของโลก

เอฟเอโอและโออีซีดี ที่มีสำนักงานในปารีสและได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศร่ำรวยสุดของโลก จับตาตลาดอาหารโลกอย่างใกล้ชิด เป็นส่วนหนึ่ง ของความพยายามต่อสู้กับความหิวโหย

JoomSpirit