ยูเอ็นเผย พื้นที่ปลูก “ฝิ่น” ทั่วโลก เพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

 29 มิถุนายน 2557

       
       รายงานประจำปีของสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ซึ่งมีฐานอยู่ที่กรุงเวียนนาของออสเตรียที่มีการเผยแพร่ในวันเสาร์ (28) ระบุว่า พื้นที่เพาะปลูกฝิ่นทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับในปี 2012 โดยเฉพาะในอัฟกานิสถานดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตฝิ่นมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตฝิ่นทั่วโลก ที่มีพื้นที่เพาะปลูกพืชมรณะชนิดนี้เพิ่มสูงขึ้น 36 เปอร์เซ็นต์
       
       ข้อมูลจากรายงานล่าสุดของยูเอ็นโอดีซีระบุว่า เนื้อที่ปลูกฝิ่นในอัฟกานิสถานได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 209,000 เฮกตาร์ โดยเฉพาะในพื้นที่ 9 จังหวัดทางภาคใต้และภาคตะวันตกของประเทศ รวมถึงจังหวัดเฮลมานด์และกันดาฮาร์ ขณะที่เมียนมาร์ตามมาเป็นอันดับสอง จากการที่มีเนื้อที่เพาะปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 57,800 เฮกตาร์ในปีที่ผ่านมา
       
       ขณะที่ปริมาณผลผลิตฝิ่นทั่วโลกในปี 2013 มีมากกว่า 6,883 ตันส่วนปริมาณผลผลิต “เฮโรอีน” ที่มีฝิ่นเป็นส่วนประกอบสำคัญได้เพิ่มเป็น 560 ตันในปีที่แล้ว
       
       ในอีกด้านหนึ่ง รายงานของยูเอ็นโอดีซีเผยข้อมูลว่า ในเวลานี้ราว 5 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 15 -64 ปี เป็นผู้ติดยาเสพติด
JoomSpirit