จี7 มุ่งหารือเศรษฐกิจ-พลังงาน

 

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2557

บรรดาผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ 7 ชาติ หรือจี 7เปิดประชุมเป็นวันที่ 2 ในวันนี้ โดยมุ่งเน้นการหารือ เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องสร้างเสถียรภาพให้กับการจัดหาพลังงาน พร้อมหารือเกี่ยวกับการค้า และเศรษฐกิจโลก

ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางพลังงาน ถือเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีความอ่อนไหวมากที่สุด ที่มีการหยิบยกขึ้นมาหารือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับยุโรป ที่ต้องพึ่งพาการจัดหาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย มากถึง 1 ใน 3 ของความต้องการพลังงานทั้งหมดในประเทศ และเป็นข้อเท็จจริงที่ทำให้รัสเซียค่อนข้างมีอำนาจต่อรองอยู่เหนือยุโรป

อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์คาดว่า ที่ประชุมอาจจะไม่ได้ข้อสรุปใหม่ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ ในการหารือครั้งนี้ อาจจะเพียงแต่เน้นย้ำว่า ชาติสมาชิกจี 7 จะต้องพุ่งเป้าไปในเรื่องการทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพ และเพิ่มความเข้มงวดในด้านกฎระเบียบ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับภาคธนาคารขึ้นมาอีกในอนาคต

นอกจากนี้ กลุ่มผู้นำยังย้ำถึงคำมั่นที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ ในการดำเนินการปฏิรูปการเงินให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ รวมถึง การจัดการไม่ให้มีธนาคารรายหนึ่งรายใด มีขนาดใหญ่จนไม่สามารถปล่อยให้ล้มได้

JoomSpirit