คนในประเทศยากจนอายุยืนขึ้น

 

องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า ประชากรใน 6 ประเทศในกลุ่มประเทศยากจนทั่วโลก มีอายุขัยเพิ่มขึ้นกว่า 10 ปี ในช่วงปี 2533 ถึงปี 2555 สาเหตุหลักมาจากอัตราการตายของเด็กลดลง โดยลิเบีย เป็นประเทศที่ประชากรมีอายุขัยเพิ่มขึ้นมากที่สุด เพิ่มขึ้นจาก 42 ปีเป็น 62 ปี ส่วนประเทศอื่นๆได้แก่เอธิโอเปีย เพิ่มจาก 45 ปีเป็น 64 ปี มัลดีฟส์เพิ่มจาก 58 เป็น 77 ปี กัมพูชาเพิ่มจาก 54 ปีเป็น 72 ปี ติมอร์ตะวันออกเพิ่มจาก 50 ปีเป็น 66 ปีและรวันดาเพิ่มจาก 48 ปีเป็น 65 ปี

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

JoomSpirit