เยอรมนีย้ำบทบาทสำคัญของไทย


ดร. นีลส์ ชมิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจแห่งรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก นำคณะพร้อมธุรกิจเอกชนเยอรมัน 40 คน เยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 27-29 เมษายนที่ผ่านมา โดยทางคณะได้เข้าร่วม "งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2557" (Thailand Auto Parts & Accessories 2014 : TAPA2014)และงานสัมมนา Baden-Wuerttemberg Forum Bangkok ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยในการแสดงปาฐกถาพิเศษเปิดงานสัมมนาดังกล่าว เขาได้แสดงความเชื่อมั่นว่า บริษัทจากรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก ซึ่งเป็นรัฐใหญ่อันดับ3 และมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพันธกิจในระยะยาวในประเทศไทย และพร้อมที่จะเพิ่มความร่วมมือทั้งด้านการค้า การลงทุน และการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน
    ทั้งนี้ บาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก เป็นรัฐที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกจากรัฐดังกล่าวสู่ตลาดโลกในปีที่ผ่านมา (2556) 1.76 แสนล้านยูโร หรือกว่า 7.9 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ขององค์กรธุรกิจเอกชนชั้นนำ เช่น บริษัทเดมเลอร์ฯ ผู้ผลิตรถยนต์เบนซ์ บริษัทปอร์เช่ฯ บริษัทบอสช์ฯ บริษัทไซส์ฯ และบริษัทเอสอีพีฯ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ผ่านการให้ความสนับสนุนในด้านการวิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) โดยในการมาเยือนไทยครั้งนี้ มีบริษัทเอสเอ็มอีจากรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก หลายรายมาร่วมแสวงหาลู่ทางการตลาดและการลงทุนด้วย
    งานสัมมนา Baden-Wuerttemberg Forum Bangkok ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก ในด้านวิศวกรรมยานยนต์และวิศวกรรมการผลิต เป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการของไทยจะได้รับฟังและรับการถ่ายทอดประสบการณ์แก้ไขปัญหาการปรับแต่งยานยนต์และวิศวกรรมการผลิตยานยนต์จากผู้ประกอบการด้านยานยนต์ของรัฐดังกล่าว    
    ด้านนายพงษ์ศักดิ์ จักษุเวช ประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า การมาเยือนเป็นคณะใหญ่ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงและนักธุรกิจเอกชนของรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก ในครั้งนี้ เท่ากับเป็นการตอกย้ำถึงความสนใจของเยอรมนีที่มีต่อไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ ซึ่งไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญของอาเซียนและเอเชีย บริษัทรถยนต์เยอรมันให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศไทย โดยล่าสุดเมื่อไทยมีนโยบายสนับสนุนการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน หรือ อีโคคาร์ ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ปี 2550 จนขณะนี้กำลังจะเข้าสู่แผนสอง (อีโคคาร์2) บริษัทรถยนต์เยอรมันก็แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการด้วย
    นอกจากนี้ เพื่อร่วมยกระดับทักษะและความเชี่ยวชาญของวิศวกรและบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ระหว่างการมาเยือนของคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเอกชนของรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก ในครั้งนี้ ยังจะมีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคศึกษาและการฝึกอบรม ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและกระทรวงการศึกษา เยาวชน และกีฬาแห่งรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์กอีกด้วย เป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทย ตามที่รัฐบาลไทยกำลังผลักดันให้มีการฝึกอบรมผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานประกอบการของบริษัทเอกชน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2,944 วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

JoomSpirit