ปีหน้าเตรียมนั่งรถไฟไปเวียงจันทน์ ลาว-ไทยเปิดหวูดเต็มสูบหลังปรับแผน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

 24 เมษายน 2557

       
       นับตั้งแต่มีการเซ็นความตกลงความช่วยเหลือจากประเทศไทยในเดือน ก.ย.2556 การก่อสร้างคลังสินค้า ซึ่งรวมทั้งบริเวณจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์สินค้ากับการก่อสร้างถนนลาดยางเพื่อเชื่อมกับสถานีรถไฟท่านาแล้งแล้วเสร็จไปประมาณ 23% สื่อของทางการรายงานเรื่องนี้อ้างนายสมซะนะ ลาซะพง หัวหน้าสำนักงานบริหารการรถไฟ กระทรวงการโยธาและขนส่ง ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างคาดว่าทางรถไฟเฟสที่ 2 จะแล้วเสร็จตามกำหนดในปี 2558 นี้
       
       การก่อสร้างทางรถไฟเฟสที่ 2 ยืดเยื้อมาเป็นเวลา 5 ปี หลังจากรัฐบาลลาวได้ตัดสินใจขอยกเลิกความช่วยเหลือจากไทย โดยหวังว่าทางรถไฟช่วง 9 กิโลเมตรเศษนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบรถไฟความเร็วสูงจากจีนที่จะสร้างไปเชื่อมกับระบบรถไฟความเร็วสูงของไทยที่ จ.หนองคาย แต่หลังจากโครงการของฝ่ายจีนเกิดความล่าช้า ได้ทำให้ลาวปรับแผน และเสนอขอความช่วยเหลือจากไทยอีกครั้ง และแผนการก่อสร้างครั้งใหม่ถูกผนวกเข้ากับแผนพัฒนาของลาวเพื่อให้เขตบ้านดวงโพสี ที่ตั้งของสถานีรถไฟท่านาแล้ง เป็นเขตคลังสินค้าทั้งเข้าและออกที่อาศัยการขนส่งระบบราง ซึ่งทำให้การก่อสร้างต้องใช้เงินงบประมาณมากขึ้น
       
       ตามรายงานของสำนักข่าวทางการแผนการขยายสถานีรถไฟและการต่อเส้นทางเข้าสู่ชานเมืองหลวงใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 176,000 ล้านกีบ หรือประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย ทั้งในรูปเงินกู้ และเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า การก่อสร้างคลังสินค้าที่มีมูลค่าราว 22 ล้านดอลลาร์ ดำเนินมาเป็นเวลากว่า 6 เดือน และการก่อสร้างทางรถไฟช่วงที่ 2 จากสถานีท่านาแล้ง เมือง (อำเภอ) หาดทรายฟอง ไปยังสถานีบ้านคำสะหวด เมืองไซเสดถา นครเวียงจันทน์ ซึ่งจะใช้เงินประมาณ 20 ล้านดอลลาร์กำลังจะเริ่มขึ้น
       
       ส่วนอีกปลายข้างหนึ่งปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานบริหาร กับเรือนพนักของเจ้าหน้าที่ในเขตบ้านคำสะหวาด ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีท่านาแล้ง ไปประมาณ 7 กม.สำนักข่าวสารปะเทดลาวรายงาน
       
       เมื่อปี 2552 รัฐบาลลาวได้ประกาศแผนแม่บทการพัฒนาบริเวณท่านาแล้งที่เคยเป็นท้องถิ่นทุรกันดารของเมืองหลวง ให้เป็นเขตเศรษฐกิจและการค้าอันใหญ่โตที่ใช้การขนส่งระบบรางเชื่อมต่อกับไทยและประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนอื่นๆ ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาอื่นๆ กับโครงการลงทุนของต่างชาติติดตามมาอย่างมากมายในอาณาบริเวณดังกล่าวรวมเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน ทั้งสนามกอล์ฟ โรงแรม ร้านค้า และบริการ
       
       ขณะเดียวกัน รัฐบาลลาวยังก่อสร้างทางหลวงสายใหม่อีก 1 สาย เป็นถนนคอนกรีตขนาด 4 ช่องทางจราจร ระยะทางกว่า 12 กม.เชื่อมบ้านคำสะหวาด เข้ากับบ้านดงโพสี เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างนครเวียงจันทน์ กับสถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศอีกด้วย โดยมีกำหนดแล้วเสร็จปลายปีหน้า หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจและสังคมรายงาน
       
       ตามตัวเลขของหัวหน้าสถานีรถไฟท่านาแล้ง ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ได้มีผู้โดยสารรถไฟจากหนองคาย ข้ามไปยังฝั่งลาวถึง 6,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายจนเป็นสถิติใหม่ แต่ราว 80% ของผู้โดยสารก็ยังเป็นชาวต่างชาติ เมื่อการก่อสร้างเฟสที่ 2 แล้วเสร็จซึ่งจะทำให้รถไฟแล่นเข้าถึงตัวเมืองหลวงได้ เชื่อว่าจะทำให้ชาวลาวนิยมใช้บริการมากยิ่งขึ้น สื่อของทางการรายงาน

JoomSpirit