สถาบันยานยนต์ย้ำปี60ไทยผลิตรถ3ล้านคัน


          นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อำนวยการสถาบันยนต์เปิดเผยถึงการบริหารงานหลังรับตำแหน่งใหม่ว่า นโยบายสำคัญจะเร่งผลักดันให้ไทยยังคงเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับ 1 ในอาเซียน และทำตามเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่กำหนดให้ปี 2560 ไทยจะผลิตรถยนต์เป็น 3 ล้านคันจากปี 2557 ที่ล่าสุดได้ประมาณการผลิตรถยนต์จะอยู่ที่ 2.35 ล้านคัน  ซึ่งลดลงจากปี 2556 ที่ผลิตได้ 2.45 ล้านคัน หรือลดลง 10%จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว
          สำหรับไทยผลิตรถยนต์เป็นอันดับ 9 ของโลก และมียอดส่งออกรถยนต์อันดับ 13 ของโลก แม้ว่าขณะนี้อินโดนีเซียจะมีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ปี 2557 นี้ 15% สูงกว่าไทยที่คาดว่าจะโต 12% แต่ภาพรวมทุกฝ่ายเชื่อว่าไทยยังมีศักยภาพที่ดีกว่า และจะยังรักษาฐานการผลิตอันดับหนึ่งในอาเซียนได้ โดยเฉพาะไทยมีนโยบายส่งเสริมการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล (อีโคคาร์เฟส 2) ที่จะมียอดผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นอีกกว่า 1 ล้านคัน
          นอกจากนี้ จะมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้กับประผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่เกี่ยวกับยานยนต์และชิ้นส่วนที่เป็นคนไทย 100% จำนวน 1,850 ราย ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 รวมถึงการปรับตัวเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างสรรพสามิตรถยนต์ใหม่วัน 1 ม.ค.2559 ที่กรมสรรพสามิตจะบังคับใช้ภาษีจากเดิมคิดตามปริมาตรกระบอกสูบรถยนต์ มาเป็นคิดตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมแทน
          นายวิชัยกล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์จะเน้นการพัฒนารถยนต์ใหม่ๆ ภายใต้แนวคิด "กรีนเทคโนโลยี" ที่เป็นแนวโน้มของโลกตามแบบอย่างของสหรัฐและยุโรปที่มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้นแนวโน้มไทยก็จะเดินไปในแนวเดียวกันนี้ รวมถึงจะหารือกับกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีและกรมอาชีวศึกษาเพื่อตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต

 ที่มา : ไทยโพสต์ออนไลน์

วันที่ : 25 เมษายน 2556
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/news/250414/89444

JoomSpirit