'ไอเอ็มเอฟ'ชี้รายได้ไม่เท่าเทียมกระทบศก.


แม้งานศึกษาชินนี้ของนักเศรษฐศาสตร์ประจำไอเอ็มเอฟจะไม่สะท้อนท่าทีขององค์กรอย่างเป็นทางการ แต่นับเป็นสัญญาณล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานระดับโลกแห่งนี้อาจมีแนวคิดจัดการเกี่ยวกับประเด็นความแตกต่างของรายได้ เพราะผลวิจัยระบุว่า จะถือเป็นความผิดพลาดหากยังคงให้ความสำคัญไปที่การขยายตัวของเศรษฐกิจ และไม่ดูแลเรื่องความไม่เท่าเทียมกัน เพราะไม่เพียงเป็นประเด็นเฉพาะด้านจริยธรรมเท่านั้น แต่ยังจะส่งผลต่อการขยายตัวที่อาจเติบโตได้ลดลงหรือเติบโตได้อย่างไม่ยั่งยืน
ที่ผ่านมา ไอเอ็มเอฟมุ่งเน้นให้คำแนะนำประเทศต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดภาระหนี้สิน แต่ละเลยด้านรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน
จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้ว กรรมการผู้จัดการไอเอ็มเอฟ "นางคริสติน ลาการ์ด" กล่าวว่า การสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่จัดการแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน
หนึ่งในนักวิจัยที่ทำการศึกษาครั้งนี้ "นายโจนาธาน ออสตรี" ชี้ว่า รายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันเป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน การกระจายรายได้ให้ทั่วถึงขึ้น ก็มีส่วนช่วยลดความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำทางรายได้

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

JoomSpirit