ธนาคารโลกเตือนตลาดเงินผันผวนระยะสั้น


ธนาคารโลก เผยรายงานที่ระบุว่า ตลาดการเงินโลก อาจเผชิญกับความผันผวนเพิ่มมากขึ้นในระยะสั้น จากการที่ประเทศต่างๆ เริ่มปรับดอกเบี้ยให้สูงขึ้น และตลาดเกิดใหม่ต้องรับมือกับกระแสเงินทุนไหลเข้า ที่คาดว่าจะลดน้อยลง
รายงานระบุว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะยาวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งในประเทศพัฒนาแล้ว และกำลังพัฒนา ให้มาอยู่ในระดับปกติมากขึ้นนั้น จะช่วยลดความสภาพคล่อง และความผันผวนที่มากเกินไป ที่เกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน
อย่างไรก็ดี ในระยะสั้นนั้น การปรับเปลี่ยนทิศทางของดอกเบี้ย อาจจะทำให้ตลาดเกิดความผันผวนได้
ธนาคารโลกเตือน ด้วยว่า เจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายในประเทศกำลังพัฒนา ควรเตรียมพร้อมรับมือกับแรงกดดันในตลาด และลดความผันผวนลงมา ผ่านทางการนำมาตรการต่างๆ เข้ามาใช้ รวมถึง การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น และการปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่มีนโยบายบริหารจัดการทุนสำรองของธนาคารกลาง สนับสนุนอยู่ และในบางกรณีอาจถึงขั้นต้องนำมาตรการควบคุมเงินทุนเข้ามาใช้
นอกจากนี้ ความวุ่นวายทางการเมือง ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นความเสี่ยงหลักสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ 16 ประเทศทั่วโลกกำลังจะมีการเลือกตั้งใหญ่ หรือเลือกตั้งประธานาธิบดีเกิดขึ้น รวมถึง บราซิล แอฟริกาใต้ และตุรกี ซึ่งหากมีผลกระทบด้านลบจากการเลือกตั้งเกิดขึ้น ผลที่ว่าก็อาจจะกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญ ในแง่ของการปรับนโยบายของประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557

JoomSpirit