แถลงการณ์เฟด

 

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 18 กันยายน 2557

 

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออกแถลงการณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ซึ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อคืนนี้ว่า ข้อมูลที่ได้รับนับตั้งแต่ที่คณะกรรมการ FOMC ประชุมกันในเดือนก.ค.บ่งชี้ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจกำลังขยายตัวในอัตราปานกลาง ภาวะตลาดแรงงานได้ปรับตัวดีขึ้น แต่อัตราวางงานแทบไม่เปลี่ยนแปลง และปัจจัยชี้วัดต่างๆเกี่ยวกับตลาดแรงงานบ่งชี้ว่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านแรงงานยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก การใช้จ่ายภาคครัวเรือนดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นปานกลางและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของภาคธุรกิจกำลังปรับตัวดีขึ้น ขณะที่การฟื้นตัวในภาคที่อยู่อาศัยยังคงชะลอลง นโยบายการคลังกำลังสกัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าผลกระทบกำลังลดน้อยลง ส่วนเงินเฟ้อได้ปรับตัวต่ำกว่าเป้าหมายระยะยาวของคณะกรรมการ แต่การคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวยังคงทรงตัว

คณะกรรมการ FOMC พยายามที่จะสนับสนุนการจ้างงานให้ขยายตัวในระดับสูงสุดและสร้างเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเฟด คณะกรรมการคาดว่า ด้วยการผ่อนคลายนโยบายอย่างเหมาะสม กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะขยายตัวปานกลาง โดยปัจจัยชี้วัดตลาดแรงงานและเงินเฟ้อได้ปรับตัวใกล้ระดับที่คณะกรรมการพิจารณาว่าสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก 2 ประการ คณะกรรมการเล็งเห็นความเสี่ยงต่อแนวโน้มสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ซึ่งเกือบจะมีความสมดุล และประเมินว่าความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะปรับตัวต่ำกว่า 2% อย่างต่อเนื่องนั้น ได้ลดลงไปบ้างนับตั้งแต่ต้นปีนี้

ในปัจจุบันนี้ คณะกรรมการพิจารณาว่ามีเศรษฐกิจโดยรวมมีความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญเพียงพอที่จะช่วยหนุนการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องของภาวะตลาดแรงงาน และหลังจากมีความคืบหน้ามากขึ้นสู่การจ้างงานในระดับสูงสุดและการปรับตัวดีขึ้นของแนวโน้มสำหรับตลาดแรงงาน นับตั้งแต่เริ่มโครงการซิ้อสินทรัพย์ในปัจจุบันนั้น คณะกรรมการได้ตัดสินใจที่จะปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ลงอย่างระมัดระวังต่อไป ซึ่งจะเริ่มในเดือนต.ค. โดยคณะกรรมการจะซื้อหลักทรัพย์ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกัน (MBS) ของหน่วยงานที่รัฐบาลให้การสนับสนุนในวงเงิน 5 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน จากเดิม 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน และจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีอายุการไถ่ถอนนานขึ้นในวงเงิน 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน จากเดิม 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน คณะกรรมการยังคงดำเนินนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อไปในการนำเงินต้นที่ได้รับจากการถือครองตราสารหนี้ของหน่วยงานที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและ MBS ของหน่วยงานที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ไปลงทุนใหม่ใน MBS ของหน่วยงานที่รัฐบาลให้การสนับสนุน และเข้าซื้อพันธบัตรชุดใหม่เมื่อพันธบัตรเดิมครบกำหนดไถ่ถอนในการประมูล การที่คณะกรรมการยังคงถือครองตราสารหนี้ระยะยาวขึ้นในจำนวนมากและยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นนั้น น่าจะยังคงสร้างแรงกดดันช่วงขาลงต่ออัตราดอกเบี้ยระยะยาว ช่วยหนุนตลาดจำนอง และช่วยทำให้ภาวะทางการเงินในวงกว้างมีความผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งต่อจากนั้นก็น่าจะช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้น และช่วยสร้างความมั่นใจว่า เมื่อเวลาผ่านไป เงินเฟ้อจะอยู่ในอัตราที่สอดคล้องมากที่สุดกับเป้าหมายหลัก 2 ประการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะจับตาดูข้อมูลที่กำลังจะมีการเปิดเผยเกี่ยวกับความคืบหน้าทางเศรษฐกิจและการเงินในช่วงหลายเดือนข้างหน้าอย่างใกล้ชิด และจะยังคงเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและ MBS ของหน่วยงานที่รัฐบาลให้การสนับสนุน รวมทั้งใช้เครื่องมือด้านนโยบายอื่นๆตามความเหมาะสมจนกว่าแนวโน้มของตลาดแรงงานจะปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในบริบทของความมีเสถียรภาพด้านราคา หากข้อมูลที่กำลังจะมีการเปิดเผยโดยรวมได้ช่วยหนุนการคาดการณ์ของคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาวะตลาดแรงงานและการที่เงินเฟ้อปรับตัวกลับมาอยู่ใกล้เป้าหมายระยะยาว คณะกรรมการก็จะยุติโครงการซื้อสินทรัพย์ในปัจจุบันในการประชุมครั้งหน้า อย่างไรก็ตาม การซื้อสินทรัพย์ไม่ได้เป็นแนวทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และการตัดสินใจของคณะกรรมการเกี่ยวกับขนาดการซื้อสินทรัพย์จะยังคงขึ้นอยู่กับแนวโน้มสำหรับตลาดแรงงานและเงินเฟ้อของทางคณะกรรมการ รวมทั้งการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพและต้นทุนที่มีความเป็นไปได้ของการซื้อดังกล่าว

ในส่วนของการสนับสนุนให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องสู่การจ้างงานสูงสุดและความมีเสถียรภาพด้านราคานั้น คณะกรรมการได้ยืนยันอีกครั้งในวันนี้ถึงมุมมองที่ว่าท่าทีที่ผ่อนคลายอย่างมากด้านนโยบายการเงินจะยังคงมีความเหมาะสม และในการที่จะตัดสินใจว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (federal funds rate) ไว้ในระดับปัจจุบันที่ 0-0.25% ต่อไปนานเพียงใดนั้น คณะกรรมการจะประเมินความคืบหน้าสู่เป้าหมายของการจ้างงานในระดับสูงสุดและเงินเฟ้อที่ 2% ทั้งในแง่ความเป็นจริงและคาดการณ์ การประเมินนี้จะพิจารณาข้อมูลในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงการประเมินภาวะตลาดแรงงาน, ปัจจัยชี้วัดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและการคาดการณ์เงินเฟ้อ และการพิจารณาถึงความคืบหน้าทางการเงิน เมื่ออิงกับการประเมินปัจจัยเหล่านี้ คณะกรรมการยังคงคาดว่ามีแนวโน้มที่จะมีความเหมาะสมในการคงช่วงเป้าหมายในปัจจุบันสำหรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นต่อไปอีกเป็นระยะเวลานานหลังจากโครงการซื้อสินทรัพย์สิ้นสุดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเงินเฟ้อที่คาดไว้จะยังคงปรับตัวต่ำกว่าเป้าหมายระยะยาวที่ 2% ของคณะกรรมการ และหากการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม

เมื่อคณะกรรมการตัดสินใจที่จะเริ่มยกเลิกนโยบายผ่อนคลาย ก็จะใช้วิธีการที่มีความสมดุล ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวว่าด้วยการจ้างงานในระดับสูงสุดและเงินเฟ้อที่ 2% โดยในปัจจุบันนี้ คณะกรรมการคาดว่า แม้ว่าหลังจากการจ้างงานและเงินเฟ้อปรับตัวใกล้ระดับที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักแล้ว แต่ภาวะเศรษฐกิจอาจจะเป็นเหตุผลในการคงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ต่ำกว่าระดับที่คณะกรรมการมองว่าเป็นระดับปกติในระยะยาว ต่อไปสักระยะหนึ่ง

สำหรับผู้ที่ออกเสียงสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินของ FOMC ได้แก่ เจเน็ต แอล. เยลเลน ประธานเฟด, วิลเลียม ซี. ดัดลีย์ รองประธานเฟด, เลล เบรนาร์ด, สแตนลีย์ ฟิสเชอร์, นารายานา โคเชอร์ลาโคตา, ลอเร็ตตา เจ. เมสเตอร์, เจอโรม เอช. เพาเวล และ แดเนียล เค. ทารุลโล

ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินนโยบายดังกล่าว คือ ริชาร์ด ดับเบิลยู. ฟิชเชอร์ และ ชาร์ลส์ ไอ. พลอสเซอร์ โดยนายฟิชเชอร์เชื่อว่าความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจที่แท้จริง, แนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นสำหรับการใช้ประโยชน์ด้านแรงงานและความมีเสถียรภาพด้านราคาโดยทั่วไป และสัญญาณบ่งชี้ต่อเนื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าในตลาดการเงิน มีแนวโน้มจะสนับสนุนให้มีการปรับลดการผ่อนคลายทางการเงินได้เร็วกว่าที่มีการบ่งชี้ไว้ในสัญญาณชี้นำล่วงหน้า (Forward Guidance) ของคณะกรรมการ ขณะที่นายพลอสเซอร์ไม่เห็นด้วยกับสัญญาณชี้นำดังกล่าว ซึ่งระบุว่ามีแนวโน้มที่จะมีความเหมาะสมในการคงช่วงเป้าหมายในปัจจุบันสำหรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นต่อไปอีกเป็น “ระยะเวลานาน หลังจากโครงการซื้อสินทรัพย์สิ้นสุดลง" เนื่องจากการใช้ภาษาดังกล่าวเป็นการขึ้นอยู่กับเวลา และไม่ได้สะท้อนถึงความคืบหน้าอย่างมากทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้เดินหน้าใกล้เป้าหมายของคณะกรรมการ

JoomSpirit