จี-20เห็นพ้อง เดินหน้าการคลังแบบยืดหยุ่น

 
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 21 กันยายน 2557 
 
บรรดารัฐมนตรีคลังและผู้ว่าธนาคารกลางของกลุ่มจี-20ออกแถลงการณ์ร่วม หลังเสร็จสิ้นการประชุมระยะ 2 วัน ที่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย โดยแสดงจุดยืนร่วมกันที่จะดำเนินมาตรการทางการคลังในแนวทางที่ยืดหยุ่น เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางความเสี่ยงที่มีเพิ่มขึ้น
แถลงการณ์ร่วม ระบุว่า สมาชิกจี-20 เห็นพ้องที่จะดำเนินมาตรการเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่า จะบรรลุเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
กลุ่มจี-20 ตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้ามายเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) รวมกันให้เกิน 2% ในอีก 5 ปีข้างหน้า ด้วยการกระตุ้นการลงทุน และการจ้างงานของภาคเอกชน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กำหนดขึ้นก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม กลุ่มจี-20 เตือนว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกไม่สม่ำเสมอ และยังต่ำกว่าระดับที่ต้องการในการสร้างงานที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเตือนถึงความเสี่ยงในตลาดเงินและความเสี่ยงจากความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศในหลายภูมิภาคของโลก
นอกจากนี้ แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลุ่มจี-20 ยังระบุว่า จะตั้งศูนย์โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกเพื่อแบ่งปันข้อมูลของประเทศสมาชิก เกี่ยวกับการจับคู่นักลงทุนกับโครงการต่างๆเพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ และถือเป็นการเพิ่มคุณภาพด้านการลงทุน โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
JoomSpirit