'บริคส์'เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจโลก

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

ในช่วง 70 ปีที่ผ่านมา กองทุนไอเอ็มเอฟ และ ธนาคารโลก ทำหน้าที่เป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจโลกมาโดยตลอด โดยทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจรุนแรง และสนับสนุนโครงการต่างๆในประเทศกำลังพัฒนา โดยมีจุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให้ก้าวไปข้างหน้าตามระบอบทุนนิยมได้อย่างราบรื่น

แต่บทบาทขององค์กรหลักทางเศรษฐกิจของโลกทั้งสองแห่งนั้นก็มีความขาดๆเกินๆ ไปในหลายกรณี เช่นที่สถาบันเบรตตัน วู้ดส์ วิจารณ์ว่า องค์กรทั้งสองไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงของการขยายตัวของบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาในองค์กรหลักทั้งสองแห่งอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา

ผู้เชี่ยวชาญอย่างนายเอสวาร์ ปราสาท ศาสตราจารย์ด้านนโยบายการค้าแห่งมหาวิทยาลัย คอร์เนลล์ และอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าประจำกองทุนไอเอ็มเอฟ ให้ความเห็นว่า ที่ผ่านมา มีการชะลอการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของทั้งสององค์กร แม้ว่าองค์กรทั้งสอง จะให้คำมั่นกับประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้า จนถึงประเทศเกิดใหม่ว่า จะเพิ่มบทบาทของประเทศเหล่านั้นในการบริหารจัดการสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศ และ ในเวทีระหว่างประเทศเวทีอื่นมากขึ้นก็ตาม

นายปราสาท ยังให้ความเห็นด้วยว่า ความเคลื่อนไหวของบริคส์ครั้งนี้ แสดงออกอย่างชัดเจนว่า ต้องการเปลี่ยนแปลงอำนาจการบริหารการเงินมาอยู่ในกลุ่มของตนเอง

JoomSpirit