จับกระแสเศรษฐกิจ 2552

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไปอีกไม่เพียงจะไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่จะลงโทษผู้ฝากเงินที่มีรายได้น้อยและเป็นรายย่อยที่มีเป็นจำนวนมาก

+ 2552-05-26

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงตามไปด้วย โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์(ที่ประชาชนที่มีรายได้น้อย มีบัญชีเงินฝากอยู่กว่าร้อยละ ٨٠) ที่อยู่เข้าใกล้ศูนย์ ทำให้ผู้ฝากเงินเหล่านี้สูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไปอีกไม่เพียงจะไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่จะลงโทษผู้ฝากเงินที่มีรายได้น้อยและเป็นรายย่อยที่มีเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์อาจจะได้รายได้จากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับธนาคารพาณิชย์ ในขณะเดียวกันสภาพคล่องที่ยังมีอยู่มากในธนาคารพาณิชย์จะลดลงจากการปล่อยกู้ให้กับภาครัฐที่มีความต้องการเงินจำนวนมากและการปล่อยสินเชื่อให้กับรัฐบาลนั้นปราศจากความเสี่ยง

Read more...

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของญี่ปุ่น

+ 2552-12-21

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ญี่ปุ่น

Read more...

ADB คาดการณ์เศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโต 6.5 เปอร์เซ็นต์

+ 2552-12-21

แปลและเรียบเรียงโดย  ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

Read more...

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2552 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.5

+ 2552-12-08

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2552 อยู่ที่ระดับ 180.19 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2551

Read more...

กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 1.25 ต่อปี

+ 2552-12-08

กนง. เปิดเผยว่า จะยังคงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปีจนกว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

Read more...

ธปท. ประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2553 จากกรณีมาบตาพุด

+ 2552-12-08

ธปท. ประเมินว่า กรณีมาบตาพุดจะส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2553 ขยายตัวลดลงร้อยละ 0.5 ในภาพรวม

Read more...

อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน 2552 สูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.9

+ 2552-12-08

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ในเดือนตุลาคม 2552 อยู่ที่ 105.8 สูงขึ้นร้อยละ 1.9 จากเดือนเดียวกันของปีก่อนโดย เป็นอัตราที่สูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

Read more...

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม 2552

+ 2552-12-08

ภาวะเศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2552 โดยรวมขยายตัวชะลอลง หลังจากปรับตัวดีขึ้นมากในเดือนก่อน จากการบริโภคภาคเอกชนที่ลดลง และความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ

Read more...

เวียดนามลงทุนราว 2 พันล้านเหรียญในการดำเนินธุรกิจในเขมร

+ 2552-11-30

ประเทศเวียดนามได้ลงทุนแล้วประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ เพื่อดำเนินการลงทุนในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านสายการบิน การก่อสร้าง การเกษตรกรรม และการธนาคาร

Read more...

เอฟทีเอ อียูกับไทย : ใครได้ ใครเสีย

+ 2552-11-30

ที่ประชุมคณะมนตรียุโรป (European Council) ซึ่งเป็นที่ ประชุมรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกทั้ง 27 ประเทศได้ให้ไฟเขียวกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปให้อำนาจคณะกรรมาธิการฯ เจรจาเอฟทีเอ กับประเทศสมาชิกอาเซียนในนามของทุกสมาชิกอียูได้ โดยระบุเวลาไว้ไม่เกิน 2 ปี

Read more...

JoomSpirit