จับกระแสเศรษฐกิจ 2549

อาเซียนซัมมิตเร่งกระบวนการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเร็วขึ้นอีก 5 ปี

+ 2549-01-17 ในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน สมาชิก 10 ชาติเห็นพ้องร่วมกันกับแผนการสร้างตลาดร่วมหนึ่งเดียวขึ้นในปี 2015 ซึ่งเร็วกว่ากําหนดเดิม 5 ปี พร้อมแผนการสร้างเขตการค้าเสรีทั่วภูมิภาคเต็มรูปแบบ

Read more...

ADB เตือนปีหน้าเอเชียชะลอตามสหรัฐ

+ 2549-12-26

ธนาคารพัฒนาเอเชียคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกจะเติบโตเพียงร้อยละ 44 ในปี 2550 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 49 ในปี 2549 จากการชะลอตัวของภาคส่งออก และการชะลอตัวของเศรษฐกิจในรัฐบาลยุโรป

Read more...

JoomSpirit